MANUÁL PRO OTEVŘENÍ PROVOZU FITNESS CENTER OD PONDĚLÍ 27.4.2020

V pondělí 27. 4. znovu obnovujeme provoz. Podle oficiálních doporučení jsme sestavili následující pokyny. Děkujeme, že je budete dodržovat a už se na vás zase těšíme. Cennosti budete prozatím moci nechávat na recepci (prostor je monitorován kamerami a hlídat vám je bude personál recepce). Na webových stránkách také můžete sledovat aktuální počet zákazníku (maximum je omezeno na 65 lidí). Proto prosíme o platbu až po skončení cvičení. Tady jsou v bodech podmínky (převzato od pokynů společnosti Multisport)

Vážení klienti Pro zajištění bezpečnosti vaší i všech, kteří se o vás u nás starají, vás prosíme o dodržování následujících pravidel:

1. Přijďte k nám již převlečení do sportovního oblečení, u nás se jen přezujte do sportovní obuvi určené pro vnitřní prostory.

2. Nezapomeňte, že při pobytu u nás musíte mít zakrytá ústa a nos, jako nejvhodnější variantu doporučujeme např. chirurgické ústenky, které se dají zakoupit v lékárnách.

3. Přineste si vlastní ručník (jako podložku) na cvičení.

4. Platby za cvičení preferujeme bezkontaktní (přijímáme však i hotovst).

5. Vodu, jiné nápoje či potravinové doplňky si u nás můžete zakoupit, samozřejmě pouze v balené podobě.

6. Při vstupu do prostor fitness centra použijte připravené dezinfekční prostředky na ruce.

7. Svoji venkovní obuv ukliďte před šatny, dle instrukcí našeho presonálu.

8. Vždy dodržujte bezpečnou vzdálenost minimálně 2 m od dalších cvičících.

9. Po každém použití stroje či jiné pomůcky použijte dezinfekční prostředky. Stroj či pomůcku nejprve očistěte a následně ošetřete dezinfekcí, dezinfekční prostředky pro vás máme k dispozici. Postupujte pečlivě, chráníte tak sebe i ostatní cvičící.

10. Při použití prostor toalet dodržujte bezpečnou vzdálenost, počkejte až budou příslušné prostory volné tak, aby nedocházelo k současné přítomnosti více osob na jednom místě ve vzdálenosti menší než 2 metry. Dodržujte správný postup při mytí rukou a následnou dezinfekci.

11. Při odchodu z fitness centra opět použijte dezinfekční prostředek na ruce.

Věříme, že přísná hygienická opatření společně zvládneme a vy se u nás budete cítit bezpečně. V případě jakýchkoliv otázek nebo provozních nedostatků řekněte prosím personálu na recepci.

Připravované akce

Aktuálně žádné nejsou, ale jak něco bude, tak vás budeme informovat. ;-)